Drukarnia 3D – w jaki sposób działa?

Jednym z najbardziej profesjonalnych sposobów wydruku jest druk 3Dhttps://werk3d.pl/ . Odbywa się on w specjalistycznych drukarniach 3D, które oferują tego rodzaju usługi druku. Drukarnie 3D posiadają wysoko specjalistyczny sprzęt, który daje możliwość robienia wydruków 3D z różnego rodzaju materiałów, nawet materiałów nietypowych takich jak na przykład czekolada. Drukarki przestrzenne posiadają szerokie możliwości ich wykorzystywania. Zależy to jednak od kilku czynników, wśród których można wyróżnić stosowane metody wytwarzania produktów, rodzaj materiałów, które są wykorzystywane do druku, a także samą kubaturę danej drukarki. Kubatura sprzętu drukującego ma również wpływ na precyzję wykonania danego elementu gotowego.

Co to jest druk 3D?

Druk 3D jest to pewien rodzaj drukowania przestrzennego. Odbywa się ono w procesie wytwarzania fizycznych obiektów o trójwymiarowym charakterze. Dzieje się to na podstawie stworzonego i opracowanego wcześniej komputerowego modelu, który jest punktem wyjścia do stworzenia modelu końcowego. Dzięki tej metodzie możliwe jest wykonywanie różnego rodzaju gotowych elementów, wśród których można wymienić następujące:
-produkty gotowe powstałe z różnego rodzaju tworzyw sztucznych,
-produkty z materiałów, które ulegają topnieniu, takie jak metal czy czekolada,
-produkty, które wymagają dalszej obróbki,
-pojedyncze elementy, które wchodzą w skład większych przedmiotów,
-różnego rodzaju produkty koncepcyjne oraz prototypy,
-formy do wykonywania gotowych elementów,
-formy do wykonywania prototypów,
-różnego rodzaju tkanki,
-domy.

Materiały do druku 3D

Podczas powstawania wydruków w formie 3D wykorzystywane są najczęściej tworzywa sztuczne. Proste drukarki używają materiałów takich jak PLA, ABS, PVA, nylon, Laywood, Laybrick. Natomiast drukarki przemysłowe mogą korzystać również z innego rodzaju materiałów, wśród których można wymienić w szczególności żywicę, gumy, czekoladę, metal, beton, piasek, papier czy cukier. Są one w stanie stworzyć model z szerokiej gamy materiałów dostępnych na rynku.

Usługi druku 3D

Usługi druku 3D najczęściej są świadczone przez wysoko wyspecjalizowane drukarnie. Każda drukarnia 3D, która drukuje w formacie 3D posiada sprzęt przeznaczony specjalnie do tego rodzaju wydruków. Jednakże istnieją nawet domowe drukarki przestrzenne, które są w stanie drukować tego rodzaju materiały. Drukarnie są w stanie drukować w 3D różnymi metodami wydruków. Wśród najbardziej popularnych rodzajów wydruków 3D wymienia się w szczególności:
-FDM, czyli druk poprzez termoplastyczny materiał wyciskany przez dyszę,
-MJP, czyli fotopolimer, który jest utwardzony poprzez światło UV i napylany cienkimi warstwami,
-CJP, czyli gipsowy proszek, który barwiony jest różnokolorowym tuszem,
-SLS, czyli proszek budulcowy w formie cienkich warstw, które są topione poprzez działanie lasera,
-DMLS, czyli różnego rodzaju proszki metali, które są topione poprzez działanie lasera o dużej mocy,
-Binder Jetting, czyli proszki piaskowe lub proszki metaliczne, które są łączone przy pomocy cienkiego spoiwa.