Kurs SEP 1 kV – inwestycja w przyszłość

Szerokie uprawnienia zawodowe to większa szansa na odniesienie sukcesu na rynku pracy. Pracownik, który chce być konkurencyjny, musi być doskonale wykwalifikowany. Szansą na rozwój są różne szkolenia i kursy, wśród nich interesujący i perspektywiczny kurs SEP 1 kV.

Dlaczego warto odbyć kurs SEP 1 kV?

Kurs SEP 1 kV umożliwia zdobycie uprawnień, które pozwolą na wykonywanie dozoru, eksploatacji i pomiarów urządzeń elektrycznych, czyli legalnie będzie można pracować jako elektryk. Takie uprawnienia są często wymagane od kandydatów na różne stanowiska pracy. Oprócz uprawnień szkolenie daje także ogromną porcję wiedzy teoretycznej i praktycznej, która pozwala bezpiecznie wykonywać czynności związane z urządzeniami elektrycznymi. Taki kurs elektryka przyda się nie tylko w pracy zawodowej, ale także w życiu codziennym. W naszym otoczeniu jest przecież ogrom elektrycznych urządzeń.

Jak wygląda kurs?

Szkolenie SEP trwa jeden dzień i kończy się egzaminem. Warto wybierać ośrodki szkoleniowe, które zatrudniają doświadczoną kadrę. To gwarantuje, że szkolenie będzie na najwyższym poziomie, a przekazana wiedza zgodna z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki.

W czasie kursu uczestnicy zapoznają się m.in. z:

  • budową i eksploatacją różnorodnych urządzeń elektrycznych, instalacji elektroenergetycznych oraz sieci energetycznych,
  • ochroną przeciwporażeniową,
  • obsługą urządzeń pomiarowych i kontrolnych.

Poznają też, w jaki sposób należy bezpiecznie i racjonalnie użytkować urządzenia oraz instalacje elektroenergetyczne. Zajęcia są nie tylko teoretyczne, ale także praktyczne. Szkolenie SEP trwa od kilku do kilkunastu godzin. Następnie kursant podchodzi do egzaminu państwowego. Pozytywny wynik egzaminu daje uprawnienia SEP 1kV, co jest potwierdzane stosownym certyfikatem. Należy pamiętać, że uprawnienia sepowskie są ważne przez 5 lat.

Kto może zostać kursantem?

Kursantem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, która ma co najmniej wykształcenie podstawowe. Nie trzeba natomiast kończyć żadnej szkoły o profilu elektrycznym czy technicznym. Warto jednak mieć wiedzę z tej dziedziny. Można ją zdobyć na specjalnych kursach przygotowawczych. Na kurs SEP 1 kV może się zapisać zarówno osoba indywidualna, jak i grupa pracowników z firmy. Tradycyjnie szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej, ale coraz częściej są propozycje szkoleń online. Kursy SEP 1 kV są organizowane w różnych miejscach w całej Polsce, dzięki czemu bez problemu można znaleźć dobre szkolenie blisko miejsca zamieszkania. Nadzór nad kursami sprawuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które odpowiada za zakres programowy szkoleń.

Dowiedz się więcej o odnowieniu uprawień SEP.

One thought on “Kurs SEP 1 kV – inwestycja w przyszłość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *