Zakup auta bez przetargu przez podmiot publiczny

Zakup auta bez przetargu jest możliwy, jeżeli wartość samochodu nie przekracza kwoty 130 000 złotych. Próg ten został zmieniony i określony w polskiej walucie na podstawie nowej regulacji, Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), która weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Poprzednie przepisy nakazywały stosowanie Pzp od 30 000. euro.

Zmiana przepisów

Omawiana nowelizacja ustawy weszła w życie 1 stycznia 2021 roku. Zakup pojazdu poniżej 130 000 zł przez podmiot publiczny jest możliwy bez organizowania przetargu, należy jednak stosować regulacje wewnętrzne. Bardzo ważne dla wyboru trybu zakupu są progi unijne, wynoszące 139 000 euro (równowartość 593 432 złotych) i 214 000 euro (913 630 złotych), w zależności od zamawiającego. Podmiot publiczny, który zamierza nabyć samochód, jest zobowiązany stosować przepisy ustawy. Umożliwia ona zakup auta przez:

Podstawa prawna zakupu

To, jaką drogę postępowania się wybierze, jest przede wszystkim uzależnione od wartości transakcji. Prawo Zamówień Publicznych dokładnie określa kwotę 130 000 zł, która stanowi próg, do jakiego można dokonać transakcji bez przetargu. Należy mieć na uwadze, że poniżej tej wartości nie ma obowiązku po stronie zamawiającego, żeby ten korzystał z omawianych przepisów. Takie rozwiązanie sprawdza się idealnie, kiedy takie podmioty jak gmina lub starostwo powiatowe planują zakupić samochód. W takich instytucjach zazwyczaj są na wyposażeniu samochody służbowe, ale tylko dla małej liczby pracowników, którzy z reguły pracują na wyższym szczeblu.

Zalety transakcji bezprzetargowych

Zakup auta bez przetargu jest najczęściej realizowany na podstawie modelu ofertowego. Polega to na tym, że kontrahent wysyła swoją ofertę, w której dokładnie opisuje markę samochodu, model, wyposażenie, a także dodatkowy pakiet gwarancyjny i serwisowy oraz termin realizacji. Zamawiający może w tym momencie rozpocząć negocjacje lub bez żadnych obiekcji przyjąć ofertę. Kiedy ostateczna forma oferty zostanie zaakceptowana, to transakcja jest zawierana. Jeżeli podmiot publiczny zamierza nabyć pojazd na drodze przetargu, to musi pamiętać, że w takiej sytuacji niezbędne jest ścisłe przestrzeganie przepisów. W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział wszyscy oferenci, którzy spełniają wymagania. Przetarg jest ogłaszany po określeniu rodzaju aut, wyposażenia oraz dodatkowych pakietów. Taka forma jest uregulowana bardzo dokładnie. Ogłoszenie powinno również zawierać informacje o harmonogramie, kryteriach oceny oraz trybie składania ofert.

One thought on “Zakup auta bez przetargu przez podmiot publiczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *